Den otevřených dveří v naší nové provozovně

Ve spolupráci s firmou I.K.V., s.r.o. si Vás dovolujeme pozvat na Zákaznické dny.